>
ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้แนะนำธุรกิจWORKNA
workna.cop@gmail.com
0888749955
workna

 

 

 

   
 

ยินดีต้อนรับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ผู้รักการมีชีวิตที่ดีกว่าทุกท่าน เข้าสู่โลกธุรกิจอันไร้ขีดจำกัดของซัคเซสมอร์ ซึ่งนับ 
จากนี้ไป คุณได้ก้าวสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับซัคเซสมอร์ จึงเป็นโอกาสอันล้ำค่า ที่คุณสามารถสร้างการเปลี่ยน
แปลงชีวิต เพื่อบรรลุความสำเร็จที่มากกว่าของตัวคุณเอง ทั้งในด้านอาชีพ การเงิน สุขภาพ ครอบครัว เกียรติยศรางวัล
และการแบ่งปัน

ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแห่งการสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ คุณจะค้นพบศักยภาพ
อันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นในตัวคุณ คุณยกระดับขีดความสามารถจนเชี่ยวชาญในเรื่องที่
เกี่ยวกับตัวคุณเองและผู้อื่น จนกระทั้งก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับผู้นำ
ที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมๆ กับการนำพาผู้คนจำนวนมากร่วมประสบ
ความสำเร็จไปกับคุณ นั้นย่อมบ่งบอกคุณค่าของความเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ ส่งผลให้คุณอยู่ใน
สภาวะชีวิตที่เปี่ยมพลังและมีความสุข และพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้ดีงาม
ขึ้นกว่าเดิม

ความสำเร็จและชื่อเสียงเกียรติภูมิอันงดงามของซัคเซสมอร์ ล้วนเกิดจากความตั้งใจของบริษัทฯ
และนักธุรกิจซัคเซสมอร์ต่อ การดำเนินธุรกิจบนแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นรากฐาน
แห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนของธุรกิจ เรารู้สึกภูมิใจในตัวคุณและเชื่อว่าการเดินทางร่วมกันระหว่าง
ซัคเซสมอร์กับคุณ คือการก้าวเดินบนเส้นทางสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต ภายใต้หลักการมีชีวิตอยู่
ด้วยพลังแห่งความรัก เรียนรู้ ลงมือทำ เติบโต แบ่ปัน และสร้างตำนาน สัญญาว่าจะเป็น
แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ และ ให้การสนับสนุนตลอดการเดินทางของคุณ ขอให้เป็นคุณ
ที่ดีกว่า เพื่อก้าวสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ตามใจปรารถนาครับ

ด้วยความปรารถนาดี
นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 
 

 
   
   

 

 

 

 

 
 
 
   
©2012 by workna.com


สินค้า 0